Inicializácia

Pomenuj si túto skupinu bločkov, tak aby ju bolo možné neskôr identifikovať.
Je spoločnosť platiteľom DPH?